Füüsiline kaart

Nagu ütleb nimigi, on tegemist kaardiga, kus näidatakse maapinna füüsilisi omadusi. Näiteks, vaadates Eesti füüsilist kaarti saame teada, kus on veekogud, kus maismaa, millised on kõrgemad ja madalamad kohad, mis on nende nimed. Kaardile on tavaliselt lisatud ka teed ning asulad ja administratiivpiirid. Klassikalisel füüsilisel kaardil on kõrgusvahemikud kujutatud värvidega, mida võivad piiritleda samakõrgusjooned. Tänapäeval lisatakse sageli värvusskaalale ka varjutus, muutes nii kaardi „ruumiliseks“. (Kaart: Raivo Aunap, Kaardi alus: AS Bit, TÜ GG)

J. Kents 1921

Eesti statistiline album 1925

Kooliatlas 1938 (D. Koppel)

August Tammekann 1938

ENE 1970

Tulevased üritused

Geoinformaatika seltsi aastakonverents 2023

13. oktoober 2023

(21 päeva pärast)

Tutvu üritusega