Stipendium

ESTGIS lõi TÜ sihtasutuse juurde stipendiumi

Stipendiumile saavad kandideerida geoinformaatika, kartograafia ja nendega lähedalt seotud erialade üliõpilased või sarnases valdkonnas töötavad vähemalt ühe aastase töökogemusega spetsialistid. Stipendiumiga toetatakse õpinguid välisülikoolide programmiõppes, üliõpilasvahetuses osalemist või erialast enesetäiendamist täienduskoolitustel, konverentsidel vm sarnaste tegevuste raames.

Stipendiumi taotlemise tingimused:

  • Programmiõppes, üliõpilasvahetuse või täiendusõppe raames välisülikoolis õppides peab taotleja esitama vastava õppe- või teadusasutuse kinnituskirja;
  • Programmiõppes, üliõpilasvahetuses või täiendkoolituses õppides peavad vähemalt poole ettenähtud õppekoormusest sisaldab geoinformaatika või kartograafiaga seotud õppeained.
  • Stipendiumi saaja ei tohi olla Eesti Geoinformaatika Seltsi juhatuse liige;
  • Stipendiaat nõustub esinema suulise või posterettekandega stipendiumi abil omandatud erialastest teadmistest/oskustest/ kogemustest Eesti Geoinformaatika Seltsi aastakonverentsil ja suulise ettekandega Eesti Geoinformaatika Seltsi suveülikoolis.

ESTGISi stipendium 2020 jäi välja kuulutamata

2020. aastal oleks olnud stipendiumi väljaandmise kolmas kord.
ESTGIS stipendium on mõeldud peamiselt erialase õpirände ning konverentsidel ja koolitustel osalemise toetamiseks.
Paraku on seoses koroonaviiruse leviku ja sellest lähtuvalt kehtestatud reeglite tõttu olnud stipendiumi taotlemise perioodil suurem osa toetatavatest tegevustest keelatud. Sellest lähtuvalt otsustas ESTGISi juhatus sellel aastal stipendiumit mitte välja anda.
Loodame, et järgmisel aastal on see taas võimalik.

2019. aastal pälvis stipendiumi Holger Virro

Vaata lähemalt https://estgis.ee/uudised-ja-teadaanded/2019-aasta-estgisi-stipendiumi-palvis-holger-virro/.

Stipendiumi anti esimest korda välja 2018. aastal

Vaata lähemalt 2018. aasta konkursi kohta:
https://sihtasutus.ut.ee/stipendiumid/2018-aasta-eesti-geoinformaatika-seltsi-stipendium

ESTGIS kutsub toetama stipendiumifondi

Ühtlasi kutsub ESTGIS kõiki oma liikmeid ja teisi geoinformaatilise hariduse edenemisest huvitatud isikuid toetama stipendiumifondi. Seda saab teha TÜ SA kaudu:
https://sihtasutus.ut.ee/toetusviisid

Tulevased üritused

ESTGISi aastakonverents 2024

04. oktoober 2024

(3+ kuu pärast)

Tutvu üritusega

FOSS4G Euroopa 2024

01. - 07. juuli 2024

(16 päeva pärast)

Tutvu üritusega
ogc innovatsioonipäevade flaier

OGC Euroopa Innovatsioonipäevad

01. - 02. juuli 2024

(16 päeva pärast)

Tutvu üritusega