Stipendium

ESTGIS lõi TÜ sihtasutuse juurde stipendiumi

Stipendiumile saavad kandideerida geoinformaatika, kartograafia ja nendega lähedalt seotud erialade üliõpilased või sarnases valdkonnas töötavad vähemalt ühe aastase töökogemusega spetsialistid. Stipendiumiga toetatakse õpinguid välisülikoolide programmiõppes, üliõpilasvahetuses osalemist või erialast enesetäiendamist täienduskoolitustel, konverentsidel vm sarnaste tegevuste raames.

Välja on kuulutatatud konkurss 2019. aasta stipendiumile! 

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. mai 2019 ja seda saab teha läbi Tartu Ülikooli Sihtasutuse, kus on kirjas ka täpsemad nõuded.
Vaata lähemalt: https://sihtasutus.ut.ee/stipendiumid/2019-aasta-eesti-geoinformaatika-seltsi-stipendium

Stipendiumi taotlemise tingimused:

  • Programmiõppes, üliõpilasvahetuse või täiendusõppe raames välisülikoolis õppides peab taotleja esitama vastava õppe- või teadusasutuse kinnituskirja;
  • Programmiõppes, üliõpilasvahetuses või täiendkoolituses õppides peavad vähemalt poole ettenähtud õppekoormusest sisaldab geoinformaatika või kartograafiaga seotud õppeained.
  • Stipendiumi saaja ei tohi olla Eesti Geoinformaatika Seltsi juhatuse liige;
  • Stipendiaat nõustub esinema suulise või posterettekandega stipendiumi abil omandatud erialastest teadmistest/oskustest/ kogemustest Eesti Geoinformaatika Seltsi aastakonverentsil ja suulise ettekandega Eesti Geoinformaatika Seltsi suveülikoolis.

Stipendiumi anti esimest korda välja 2018. aastal

Vaata lähemalt 2018. aasta konkursi kohta:
https://sihtasutus.ut.ee/stipendiumid/2018-aasta-eesti-geoinformaatika-seltsi-stipendium

ESTGIS kutsub toetama stipendiumifondi

Ühtlasi kutsub ESTGIS kõiki oma liikmeid ja teisi geoinformaatilise hariduse edenemisest huvitatud isikuid toetama stipendiumifondi. Seda saab teha TÜ SA kaudu:
https://sihtasutus.ut.ee/toetusviisid

Tulevased üritused

Suveülikool 2020

14. - 15. august 2020

(1+ kuu pärast)

Tutvu üritusega