Muud üritused

Selles alajaotuses leiavad kajastamist olulised geoinformaatika valdkonnaga seotud üritused ja sündmused, mille osas ESTGIS ei ole peakorraldaja rollis.

Tulevased üritused

Suveülikool 2020

14. - 15. august 2020

Tutvu üritusega