Asutamine

Seltsi asutamiskoosolek toimus 30.septembril 2010 kell 17.00 Maa-ameti II korruse saalis Mustamäe tee 51. Osales ca 80 inimest, kellest suurem osa astus vastloodud seltsi liikmeks. Asutamiskoosolekule eelnes 8-liikmelise initsiatiivgrupi töö kevadest 2010. Esimestel kokkusaamistel polnud veel selget üksmeelt, kas taolist seltsi on üldse vaja luua, kuid töö käigus jõuti kindlale veendumusele, et on.

Asutamiskoosoleku päevakorras oli prof. Tõnu Oja avasõna, et miks geoinformaatikud olid otsustanud ühineda, anti ülevaade potentsiaalsetele liikmetele saadetud ankeedivastustest, arutati ja kinnitati seltsi põhikiri ning valiti seltsi juhatus. Asutamiskoosolekul oli elav diskussioon liikmemaksude ja liikmelisuse osas.
ESTGIS initsiatiivgruppi kuulusid Andrus Altrov, Kristel Lelov-Brossard, Diana Makarenko-Piirsalu, Tõnu Oja, Eduard Pukkonen, Mati Tee, Kristian Teiter ja Aivo Vard.

ESTGIS esimese juhatuse liikmeteks valiti Tõnu Oja (juhatuse esimees), Kristian Teiter, Diana Makarenko-Piirsalu, Kristel Lelov-Brossard, Aivo Vard, Tõnu Randaru, Eduard Pukkonen.

Tulevased üritused

FOSS4G Euroopa 2024

01. - 07. juuli 2024

(1+ kuu pärast)

Tutvu üritusega
ogc innovatsioonipäevade flaier

OGC Euroopa Innovatsioonipäevad

01. - 02. juuli 2024

(1+ kuu pärast)

Tutvu üritusega