Asutamine

Seltsi asutamiskoosolek toimus 30.septembril 2010 kell 17.00 Maa-ameti II korruse saalis Mustamäe tee 51. Osales ca 80 inimest, kellest suurem osa astus vastloodud seltsi liikmeks. Asutamiskoosolekule eelnes 8-liikmelise initsiatiivgrupi töö kevadest 2010. Esimestel kokkusaamistel polnud veel selget üksmeelt, kas taolist seltsi on üldse vaja luua, kuid töö käigus jõuti kindlale veendumusel, et on.

Asutamiskoosoleku päevakorras oli prof. Tõnu Oja avasõna, et miks geoinformaatikud olid otsustanud ühineda, anti ülevaade potensiaalsetele liikmetele saadetud ankeedivastustest, arutati ja kinnitati seltsi põhikiri ning valiti seltsi juhatus. Asutamiskoosolekul oli elav diskussioon liikmemaksude ja liikmelisuse osas.
ESTGIS initsiatiivgruppi kuulusid Andrus Altrov, Kristel Lelov-Brossard, Diana Makarenko-Piirsalu, Tõnu Oja, Eduard Pukkonen, Mati Tee, Kristian Teiter ja Aivo Vard.

ESTGIS esimese juhatuse liikmeteks valiti Tõnu Oja (juhatuse esimees), Kristian Teiter, Diana Makarenko-Piirsalu, Kristel Lelov-Brossard, Aivo Vard, Tõnu Randaru, Eduard Pukkonen.

Tulevased üritused

Geoinformaatika seltsi aastakonverents 2023

13. oktoober 2023

(21 päeva pärast)

Tutvu üritusega