Suveülikool 2019

16. - 17. august 2019

Iga-aastase suvekooli teemaks on sel korral “Kosmosesilm jälgib, mõõdab ja teavitab”

Üritus toimub 16.-17. augustil Viljandimaal Veldemani puhkemajas

Osalustasu ESTGIS liikmele 35 eurot ja mitteliikmele 45 eurot

Registreeruda saab 28. juulini

Info täieneb jooksvalt

Kavas:
Martin Jüssi, CGI, Kosmoseprogramm CGI-s
Andreas Kiik , Datel, Kosmoseprogramm Dateli’is
Jekaterina Služeninikna, Keskkonnaagentuur (ilmateenistus), Jääseire Eestis – edukas kosmoseseire rakendus
Tõnu Salumäe, Jekaterina Služenikina Keskkonnaagentuur (ilmateenistus), Tuleohu prognoosimine satelliidiandmetest
Kai Raudvere, PRIA, Kaugseire rakendused PRIA huvisfääris
Ants Vain, Maaamet, ESTHub – keskkond satelliidiandmete masstöötluseks
Paul Liias, MKM, Mida ootab Eesti riik kaugseirelt?
Holger Virro, TÜ ÖMI ESTGIS stipendiaadina suveülikoolis
Laurits Leedjärv, TÜ TO, Asteroidid – sõbrad või vaenlased?
Arutelu, Kliima: kaugel on maailm hukust? Sissejuhatus metsade kadu globaalsete andmebaaside järgi.
Tõnu Oja, TÜ ÖMI, RITA kaugseire – maastikupõlengute prognoosimine ja ennetamine
Edgar Sepp, TÜ ÖMI, Põlenguohukaardi prognoose.
Mait Lang, TÜ/ EMÜ Masinõpe / süvaõpe andmete töötluses
Anu Reinart, TÜ TO, Copernicus programm Eestis

Võimalus katsetada tuulesurfi, orienteerumine, saun, vaba arutelu

Programm täieneb jooksvalt

Tulevased üritused

Suveülikool 2019

16. - 17. august 2019

(1+ kuu pärast)

Tutvu üritusega